Endywia

Endywia (Cichorium endivia)

Późnym latem i jesienią można uprawiać endywię zimową. Nasiona wysiewa się wprost do gruntu od połowy czerwca do połowy lipca. Siewki można później przesadzić w rozstawie 30 x 30 cm. Endywia, podobnie jak sałata, ma duże wymagania pokarmowe i wodne, dlatego konieczne jest obfite nawożenie i podlewanie. Nie znosi suszy. Oprócz obfitego nawożenia konieczna jest staranna uprawa gleby (spulchnianie), co ma duży wpływ na utrzymanie stałej wilgotności podłoża. Późno wysianą endywię można przetrzymywać w gruncie nawet wtedy, gdy temperatura spada do — 4°C. Można też wykopać całe rośliny i zadołować je w dobrze wietrzonej piwnicy, w temperaturze 4—5°C. Tak zadołowane można użytkować do lutego. Ważnym zabiegiem jest bielenie liści endywii, które dzięki temu tracą gorzki smak. Bielenie polega na związaniu liści w górnej części sznurkiem lub rafią w taki sposób, aby nie dopuścić światła do wewnętrznych liści rozety. W Polsce uprawiane są dwie odmiany: ‘Eskariola Paryska’ i ‘Zielona Duża Kędzierzawa’.