Trawnik

Trawnik

Trawnik traktowany jest jak monokultura, mimo iż rosną na nim różne gatunki traw. Dobry trawnik powinien rosnąć na glebie dość mocno ubitej, co uzyskuje się specjalnymi zabiegami. Wprawdzie na luźnej glebie trawa będzie dobrze rosła, lecz nie można po niej chodzić, a tym bardziej kosić jej narzędziami. Chodzenie po takim trawniku mocno uszkadza rośliny, a przecież trawnik jest po to, aby po nim spacerować, chodzić, biegać. Musi więc mieć dość twarde podłoże, aby nie uległ zniszczeniu. Górna, ubita warstwa gleby nie może być jednak zbyt ścisła, gdyż trawy cierpiałyby na skutek braku tlenu. Optymalny stopień ubicia, pozwalający na chodzenie po tym zielonym dywanie bez pozostawiania śladów, osiąga się wałując go walcem o szerokości 1 m i masie 125 kg. Warto jeszcze dodać, że po deszczu można chodzić po trawniku dopiero wówczas, kiedy już dostatecznie wyschnie.