Orzech laskowy

Orzech laskowy

Leszczyna pospolita (Corylids avellana) jest szeroko rozpowszechnionym krzewem, którego nazwa botaniczna pochodzi od nazwy włoskiego miasta Avelła. Roślina ta jest bardzo przydatna do zakładania pasów przeciwwiatrowych, nie nadaje się natomiast do uprawy w ogrodzie, ponieważ tworzy drobne owoce. Od leszczyny pospolitej pochodzą odmiany o barwnych, żółtych lub czerwonych liściach, sadzone jako krzewy ozdobne. Jako drzewo parkowe znana jest też leszczyna turecka (Corylus colurna). Wśród odmian leszczyny wielkoowocowej, uprawianych w ogrodach lub na większych plantacjach, rozróżnia się leszczynę zellerowską  (w Polsce rozróżnia się odmiany z grupy leszczyny pontyjskiej, odmiany z grupy leszczyny dlugookrywowej, zwanej też lambertowską oraz odmiany z grupy mieszańców) i lambertowską. Określenie „zellerówka” pochodzi od klasztoru w Zell, gdzie uprawiano odmiany leszczyny.

Leszczyna zellerowska różni się od lambertowskiej tym, że jej duże owoce otoczone są otwartą na końcu osłoną, z której orzech łatwo wypada, podczas gdy u lambertowskiej osłona jest szczelnie zamknięta. Mieszańce tych dwóch gatunków tworzą średnie lub krótkie osłony.