Rabaty mieszane

Rabaty mieszane.

Rabaty takie komponuje się najczęściej z bylin różnych wielkości i barw, ale można dodawać gdzieniegdzie rośliny jednoroczne i dwuletnie, naturalnie jeżeli pasują charakterem do zestawienia bylin. Rośliny poszczególnych gatunków na rabacie bylinowej sadzi się w nieregularnych grupkach.

Rabaty mieszane robi się zwykle szersze niż jednogatunkowe, aby poszczególne grupy mogły mieć odpowiednią wielkość. Na działkach szerokość rabat mieszanych nie powinna przekraczać półtora metra. Długość jest w zasadzie dowolna. Najlepiej wyglądają, gdy są zaprojektowane pod ścianą, ogrodzeniem, żywopłotem itp. Na takich „opartych” o jakąś pionową płaszczyznę rabatach można stosować rośliny o bardziej zróżnicowanej wysokości — od metrowych do zupełnie niskich. Na rabatach odsłoniętych z obu stron lepiej sadzić rośliny średnio wysokie i wysokie.

Rośliny rozmieszczamy na rabacie tak, aby się nie zasłaniały, a więc z przodu sadzimy najniższe, z tyłu — najwyższe. Nie trzeba jednak zbyt ściśle przestrzegać tej zasady, aby rabata nie wyglądała jak regularne schody czy pochylnia, a więc między rośliny niskie można wprowadzić parę wyższych itp.

Poszczególne pola na rabacie mogą mieć różną wielkość i kształt. Nie powinny tylko być wszystkie jednakowej wielkości i nie mogą mieć zbyt regularnych geometrycznych kształtów. Stosunkowo najłatwiej będzie zaprojektować rabatę składającą się z szeregu prostokątów ułożonych „mijanego”, jak płyty chodnikowe albo cegły w murze, z tym, że pod niektóre rośliny zajmie się po kilka prostokątów z kilku rzędów, dzięki czemu utworzą się pola o różnych kształtach. Swobodne rozrastanie się bylin sprawi, że regularność kształtów zostanie zatarta i nabiorą pożądanej miękkości. Wielkość powierzchni pól pod poszczególne gatunki może się wahać od 300 do 1000 cm².

Dobór gatunków roślin na rabaty mieszane w pewnym stopniu zależy od tego, w jakiej porze okresu wegetacji chcemy mieć najefektowniejszą dekorację.