RABATY

RABATY

Klasyczne rabaty mają kształt długiego, wąskiego prostokąta, ale mogą być także łukowate, faliste albo o brzegu z jednej strony nieregularnym.

Jak już wspomniano, rabaty na działce można umieszczać wzdłuż drogi głównej i ścieżek, od strony alei, na brzegu trawnika lub przy ścianach altany. Najmniej kłopotliwe są rabaty jednogatunkowe, więcej trudu, zarówno przy projektowaniu jak i przy pielęgnowaniu, wymagają rabaty mieszane i skalne, ale są bardzo efektowne.

Rabaty jednogatunkowe. Jak już nazwa informuje są to rabaty obsadzone roślinami jednego gatunku. Powinny być raczej wąskie — szerokości 50—80 cm. Najlepiej obsadzać je niskimi lub średnio wysokimi roślinami jednorocznymi lub dwuletnimi. Dobór ten można powiększyć o niektóre byliny o wyrównanym wzroście; na przykład ładnie wyglądają rabaty z samych kosaćców, konwalii, pierwiosnków itp. Obwódek na wąskich rabatach raczej się nie stosuje, nie łączy się też rozmaitych barw tak, aby tworzyły odrębne plamy. Natomiast bardzo ładnie wyglądają rabaty obsadzone roślinami jednego gatunku, lecz w różnych barwach, np. „mieszanką” różnobarwnych tulipanów albo cynii lub bratków. Rozmieszcza się te barwy swobodnie, bez określonego rytmu, aby rabata wyglądała jak kolorowa mozaika.