Rośliny wskaźnikowe

Rośliny wskaźnikowe

Poniżej przedstawione są grupy roślin, które rosną tylko w określonych warunkach, a więc są wskaźnikami rodzaju gleby. Na przykład sparceta rośnie przede wszystkim na stanowiskach gliniastych, bogatych w wapń, a rolnica pospolita na próchnicznej glinie, także bogatej w wapń. Pełniejszą ocenę stanowiska daje poznanie całego rosnącego na nim zespołu roślinnego; niestety brak miejsca nie pozwala na tak szczegółowe omówienie. Poniższe zestawienia nie są pełne, ale dla naszych potrzeb wystarczające.

Gleby piaszczyste
bylica polna (Artemisia campestris)
czerwiec roczny (Scleranthus annuus)
smółka pospolita (Yiscaria mlgaris)
szczotlicha siwa (Corynephorus canescens)
złocień polny (Chrysanthemum segetum)

Gleby gliniaste
cykoria podróżnik (Cichorium intybus)
jaskier polny (Ranunculus arvensis)
krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor)
ostrożeń polny (Cirsium arvense)
przytulia czepna (Galium aparine)
psianka czarna (Solanum nigrum)
rolnica pospolita (Sherardia arvensis)
sparceta siewna (Onobrychis viciaefolia)
szałwia łąkowa (Sahia pratensis)

Gleby ilaste
jaskier rozłogowy (Ranunculus repens)
miłek letni (Adonis aestivalis)
ostróżcczka polna (Delphinium consolida)
pięciornik gęsi (Potentilla anserina)

Gleby próchniczne
dymnica pospolita (Fumaria officinalis)
gwiazdnica pospolita (Stellaria media)
jasnota purpurowa (Lamium purpureum)
przytulia czepna (Galium aparine)
psianka czarna (Solanum nigrum)
rolnica pospolita (Sherardia arvensis)
tobołki polne (Thlapsi arven.se)
żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parriflora)

Suche stanowiska
bylica polna (Artemisia campestris)
cykoria podróżnik (Cichorium intybus)
czyściec polny (Stachys arvensis)
poziewnik wąskolistny (Galeopsis angustifolia)
rozchodnik ostry (Sedum telephium)
sierpnica pospolita (Falcaria vulgaris)
szałwia łąkowa (Sahia pratensis)
szczotłicha siwa (Corynephorus canescens)

Mokre stanowiska
jaskier rozłogowy (Ranunculus repem)
kłosówka miękka (Holcus mollis)
krwawnica pospolita (Lythrum salicaria)
mięta polna (Mentha aryensis)
pięciornik gęsi (Potentilla anserina)
rzepicha leśna (Rorippa syhestris)
sitowie (Scirpus)
skrzyp błotny (Eąuisetum palustre)
skrzyp leśny (Eąuisetum syhaticum)
żywokost lekarski (Symphytum officinale)

Gleby ubogie w wapń (kwaśne)
bylica polna (Artemisia campestris)
czerwiec roczny (Scleranthus annuus)
fiołek polny ( Viola tricolor)
kłosówka miękka (Holcus mollis)
orlica pospolita (Pteridium aąuilinum)
palusznik kurzy (Panicum crus-galli)
smółka pospolita (Yiscaria vulgaris)
szczaw polny (Rumex acetosella)
szczotłicha siwa (Corynephorus canescens)

Gleby bogate w wapń (zasadowe)
cykoria podróżnik (Cichorium intybus)
krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor)
miłek letni (Adonis aestivalis)
ostróżeczka polna (Delphinium consolida)
podbiał pospolity (Tussilago farfara)
rolnica pospolita (Sherardia arvensis)
sparceta siewna (Onobrychis ńciaefolia)
szałwia łąkowa (Sahia pratensis)

Gleby zbite
babka lancetowata (Plantago lanceolata)
babka zwyczajna (Plantago major)
ostrożeń polny (Cirsium arvense)
rumianek bezpromieniowy (Matricaria matricarioides)
wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides)

Rozróżniamy chwasty jednoroczne, jak żółtlica jednokwiatowa, lebioda i ognicha, oraz wieloletnie, jak ostrożeń polny, podbiał i wyjątkowo uciążliwy perz. Niewyczerpana ilość nasion chwastów jednorocznych i ciągłe odrastanie chwastów wieloletnich powodują, że stałym zajęciem ogrodnika jest zapobieganie nadmiernemu zachwaszczeniu upraw. Ogrodnictwo naturalne stwarza ku temu kilka możliwości.