Sadzenie bylin

Termin sadzenia bylin. W zależności od terminu kwitnienia byliny sadzi się od początku marca do połowy maja lub od początku września aż do nadejścia mrozów.
Praktyka dowodzi, że byliny najlepiej przesadzać po kwitnieniu. Byliny kupowane z bryłą korzeniową uprawiane na lekkich i ciepłych glebach można sadzić przez dłuższy czas. Na glebach ciężkich i w miejscach chłodnych korzystniejsze są wcześniejsze terminy sadzenia. Większość gatunków przesadza się i rozmnaża wiosną po 4—8 latach przebywania na tym samym miejscu. Wówczas można je dzielić na części. Czynność ta na ogół nie sprawia kłopotu. Przy dzieleniu bylin trzeba tylko zwrócić uwagę, aby każda część miała dobrze wykształcony pęd lub pąki.

Przygotowanie gleby i nawożenie. Byliny rabatowe mają bardzo duże wymagania co do jakości gleby. Gleba powinna być bardzo żyzna, głęboko spulchniona, przepuszczalna dla powietrza i wody, bogata w próchnicę i składniki pokarmowe. Na ciężkich glebach konieczna jest większa dawka kompostu lub ziemi próchnicznej. Wskazana też jest wcześniejsza uprawa roślin strączkowych, takich jak fasola karłowa lub groch.

Glebę można też wzbogacić mieszanką sypkich nawozów organicznych. Byliny, które wymagają stanowiska słonecznego i ciepłej gleby, można sadzić pod murem lub ścianą. Dla podwyższenia temperatury gleby na skalniaku umieszcza się w niej zatrzymujące ciepło kamienie wapiennej dodaje wapiennej lub piaszczystej gleby.

Jeśli warunki glebowe w ogrodzie nie odpowiadają specyficznym wymaganiom roślin, trzeba glebę przygotować zgodnie z ich potrzebami. Dotyczy to np. ogródków stepowych czy wrzosowych lub miejsc nad brzegami zbiorników wodnych. Dla roślin, które w naturalnych warunkach rosną na mało żyznej i przepuszczalnej glebie, można dodać kompostu liściowego lub ziemi darniowej. Dla roślin wymagających gleby próchnicznej oraz zacienionego i wilgotnego stanowiska (byliny leśne) dodaje się do gleby kawałków drewna, torfu i ziemi liściowej. W glebie pod drzewami lub na skraju drzewostanu próchnica jest corocznie uzupełniania przez rozkładające się opadłe liście. Gleby leśne, bagienne i stepowe są dobre dla roślin torfowiskowych, które wymagają kwaśnego odczynu gleby. Gęstość sadzenia. Właściwością bylin jest ich coroczne rozrastanie się. Trzeba to uwzględnić podczas sadzenia. Dotyczy to przede wszystkim bylin rabatowych. Liczba potrzebnych roślin zależy od ich siły wzrostu i wysokości. Na 1 m2 można posadzić 5—6 bylin średniej wysokości oraz 2—3 byliny wysokie. Bylin niskich (do 20 cm wysokości) sadzi się 10—16 na 1 m2, a dywanowych 16—20. Duże, pojedyncze byliny rosnące samotnie sadzi się po jednej na 1 m2.