Orzech laskowy

Orzech laskowy Odmiany. Do najstarszych odmian zaliczane są ‘Cud z Bollweiler’ i ‘Olbrzymi z Halle’. Odznaczają się dobrą plennością, bardzo dużymi owocami i silnym wzrostem krzewów. Nadają się również na osłony przeciwwiatrowe. Odmiana Wielki Okrągły’ (syn. ‘Kataloński’) odznacza się dużymi i okrągłymi owocami. Krzewy rosną słabo, są stosunkowo niskie, a owoce zebrane są w kiście. ‘Trapezuński’ należy także do grupy zellerowskiej; owoce ma okrągłe i bardzo duże, odznacza się średnią plennością i większą wrażliwością na niską temperaturę.

Odmiana ‘Verbesserte Cosfordnuss’ tworzy owoce wydłużone, duże i dobrze wypełnione, podobne do owoców odmian zellerowskich. Odmiana ‘Czerwony Lamberta’ ma także duże owoce. Znana jest też odmiana ‘Lamberta’ o czerwonych liściach. Krzewy obu odmian są wrażliwe na niską temperaturę, owoce ich dojrzewają wcześniej. Owocowanie jest obfite. Odmiana ‘Webba Cenny’ jest orzechem typu zellerowskiego, o długich osłonach. Wydłużone, duże owoce zebrane są w kiście. Krzewy rosną średnio silnie, ale wcześnie wchodzą w okres owocowania. Jest to doskonała odmiana do małego ogrodu. Nie należy jednak zapomnieć o posadzeniu drugiej odmiany, będącej zapylaczem.

Odmiana ‘Lamberta Biały’ ma podobne cechy jak ‘Lamberta Czerwony’.

Wyżej wymienione odmiany stanowią podstawowy dobór do naszego ogrodu. Znanych jest tylko kilka odmian typu zellerowskiego lub lambertowskiego, odznaczających się dobrą plennością i dużymi owocami.