Torf

Torf

W ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie wzrosło zużycie torfu nie tylko w kwiaciarstwie do przygotowywania ziemi ogrodniczej, ale także w o-grodach przydomowych. Żeby móc lepiej ocenić …

Surowe sole potasowe

Surowe sole potasowe

W ciężkich glebach środkowej Europy nie występują niedobory potasu. Gleby te powstały z wietrzenia skaleni, miki i hornblendy, toteż zawierają dużo tego pierwiastka, który można udostępnić dla …

Fosforyty

Fosforyty

Fosforany występują w glebie w formie bardziej lub mniej rozpuszczalnej. Jeśli zawartość fosforanów, np. w glebie piaszczystej, jest mała lub są one zbyt silnie związane, np. przy nadmiarze wapnia …

Wapno glonowe

Wapno glonowe

Przy francuskim brzegu Atlantyku, w Bretanii i Normandii, w ciągu tysiącleci wytworzyły się ogromne rafy wapienne. Powstały one z przesyconych związkami wapnia plech krasnorostów Lithotamnium calcareum, w wodzie …

Mączka bazaltowa

Mączka bazaltowa

Kiedy zaczęto stosować w ogrodnictwie mączki z granitu, gnejsu, porfiru, dolomitu, marglu i gipsu, zainteresowano się ich składem chemicznym. Dotyczyło to przede wszystkim marglu i gipsu. Margiel łatwo …

Minerały ilaste

Minerały ilaste

W rozdziale o glebie omawiano proces wietrzenia skał aż do powstawania krzemianów, tlenków i rozpuszczalnych soli. Z tych podstawowych składników powstają wtórne minerały ilaste, jak kaolinit, illit i …