Torf

Torf

W ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie wzrosło zużycie torfu nie tylko w kwiaciarstwie do przygotowywania ziemi ogrodniczej, ale także w o-grodach przydomowych. Żeby móc lepiej ocenić argumenty „za” i „przeciw” stosowaniu torfu, trzeba zadać sobie pytanie: co to jest torf? Torf to substancja organiczna, która powstała … Czytaj dalej

Surowe sole potasowe

Surowe sole potasowe

W ciężkich glebach środkowej Europy nie występują niedobory potasu. Gleby te powstały z wietrzenia skaleni, miki i hornblendy, toteż zawierają dużo tego pierwiastka, który można udostępnić dla roślin za pomocą odpowiednich zabiegów uprawowych. Na przykładzie skalenia, który zawiera 17% K2O, 18% Al2O3 i 64—65% SiO2, widać, jakie … Czytaj dalej

Fosforyty

Fosforyty

Fosforany występują w glebie w formie bardziej lub mniej rozpuszczalnej. Jeśli zawartość fosforanów, np. w glebie piaszczystej, jest mała lub są one zbyt silnie związane, np. przy nadmiarze wapnia w glebach zasadowych lub glinu w glebach kwaśnych, wówczas ich przemiana zachodzi powoli i są one niedostępne dla roślin. W … Czytaj dalej

Wapno glonowe

Wapno glonowe

Przy francuskim brzegu Atlantyku, w Bretanii i Normandii, w ciągu tysiącleci wytworzyły się ogromne rafy wapienne. Powstały one z przesyconych związkami wapnia plech krasnorostów Lithotamnium calcareum, w wodzie ogrzewanej przez Golfstrom, na głębokości od 20 do 100 m. Krasnorosty te z powodu czerwonego zabarwienia zwane są też glonami … Czytaj dalej

Mączka bazaltowa

Mączka bazaltowa

Kiedy zaczęto stosować w ogrodnictwie mączki z granitu, gnejsu, porfiru, dolomitu, marglu i gipsu, zainteresowano się ich składem chemicznym. Dotyczyło to przede wszystkim marglu i gipsu. Margiel łatwo wietrzeje i wzbogaca glebę w wapń i magnez, a gips, dzięki zawartości siarki, przyspiesza proces wietrzenia i przechodzenia związków mineralnych … Czytaj dalej

Minerały ilaste

Minerały ilaste

W rozdziale o glebie omawiano proces wietrzenia skał aż do powstawania krzemianów, tlenków i rozpuszczalnych soli. Z tych podstawowych składników powstają wtórne minerały ilaste, jak kaolinit, illit i montmorylonit oraz krzemiany glinu, zawierające m. in. żelazo, magnez i potas.

Charakterystyczną cechą minerałów ilastych jest zdolność wchłaniania wody i … Czytaj dalej