Działalność człowieka

Działalność człowieka.

Człowiek swoją działalnością gospodarczą wpływa na procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne kształtujące gleby, zarówno w sposób korzystny jak i niekorzystny. W warunkach wysokiej …

Klimat

Klimat

Klimat jest kolejnym czynnikiem mającym wpływ na przebieg wietrzenia skał i pokrywę roślinną. W różnych częściach globu ziemskiego panuje klimat różniący się: ilością opadów, średnią temperaturą, parowaniem, wilgotnością powietrza …

Odmiany i gatunki

Zakładając, że ogólne zasady przygotowania gleby i pielęgnowania roślin są działkowcom znane, ograniczono się do szczegółowych wiadomości dotyczących uprawy roślin ozdobnych każdej grupy.

Konieczne jest natomiast wyjaśnienie w paru słowach …