Byliny dzikie z lasu liściastego

Byliny dzikie z lasu liściastego

Niżej opisane rośliny można sadzić w cieniu niezbyt gęstych drzew liściastych i krzewów. Byliny te rosną głównie w Europie Środkowej, ale można je spotkać w całej Europie. Kwitną one wiosną, kiedy mogą jeszcze korzystać w pełni ze światła słonecznego, aby potem rosnąć już w cieniu drzew. Są to zawilce, pierwiosnki, fiołki, kokorycze i przylaszczki. W ogrodzie tworzą jedną grupę z barwinkiem pospolitym, kuklikiem i kopytnikiem pospolitym lub praginią. Marzankę wonną i konwalię, mimo wysmukłych kwiatostanów, sadzi się w końcowej części rabaty, gdyż rozprzestrzeniają się one dzięki dobrze rozwiniętym kłączom podziemnym. Na większych powierzchniach i pod wyższymi krzewami powierzchnię gleby dobrze porastają gajowiec żółty i jasnota plamista, wytwarzające długie rozłogi. Pomiędzy nimi można wysadzić miodunkę wąskolistną, fiołki, różne gatunki turzyc, wysmukłą kokoryczkę wielkokwiatową lub silnie rosnącą kosmatkę, wietlicę samiczą czy paprotkę zwyczajną. Niektóre z omawianych tu bylin dobrze rosną w pobliżu krzewów, znosząc lekkie nasłonecznienie. Należą do nich orlik, dzwonki z szorstkimi liśćmi i naparstnica purpurowa, która na silnej łodydze kwiatowej ma osadzone purpurowe kwiaty w kształcie dzwonków. Parzydło leśne rośnie dobrze zarówno w miejscach nasłonecznionych, jak i zacienionych, w związku z czym można je uprawiać na skraju drzewostanu.

Istnieje wiele dzikich bylin rosnących w krajach pozaeuropejskich, bardzo podobnych do wyżej opisanych gatunków i zadomowionych już w naszych ogrodach. Wymieniliśmy tylko niektóre z nich, już sprawdzone w naszych warunkach. Należy również pamiętać o różnych trawach i paprociach, one też stanowią element ogrodu.

Dzikie byliny z lasu liściastego
Barwinek pospolity    — Vinca minor
Ciemiemik    — Helloborus foetidus
Dzwonek pokrzywolistny    — Campanula trachelium
Epimedium    — Epimedium x versicolor
Fiołek wonny    — Viola odorata
Gajowiec żółty    — Galeobdolon luteum
Jasnota plamista    — Lamium maculatum
Kokorycz pusta    — Corydalis cava
Kokoryczka wielokwiatowa    — Polygonalum multiflorwn
Konwalia majowa    — Comallaria majalis
Kopytnik pospolity    — Asarum europaeum
Kosmatka olbrzymia    — Luzula sihatica
Miodunka wąskolistna    — Pulmonaria angustifolia
Naparstnica purpurowa    — Digitalis purpurea
Orlik pospolity    — Aguilegia vulgaris
Paprotka zwyczajna    — Polypodium vulgare
Parzydło leśne    — Arurtcus dioicus
Pierwiosnek wyniosły    — Primula elatior
Pierwiosnek bezłodygowy    — Primula yulgaris
Pragnia kuklikowata    — Waldsteinia geoides
Przylaszczka pospolita    — Hepatica nobilis
Turzyca cienista    — Carex umhrosa
Ułudka wiosenna    — Omphalodes vema
Wielosił    — Polemonium x richardsonii
Wietlica samicza    — Athyrium filix-femina
Zawilec japoński    — Anemone japonica hybr.
Zawilec wielkokwiatowy    —    Anemone sylvestris  —    Tiarella cordifolia