Cięcie Śliw

Cięcie Śliwy

Wśród śliw wyróżnia się węgierki, renklody i mirabelki. Korony ich osiągają średnicę od 3 do 5 metrów. Pąki na pędach drzew pestkowych żyją krótko, w cieniu giną po roku. Dlatego w rejonach o dużej ilości opadów i na glebach ciężkich wskazane jest formowanie pierwszego piętra z trzech pędów bocznych. Pozostałe pędy można odgiąć do położenia poziomego, dzięki czemu szybko zamienią się w pędy owocujące. Po skróceniu pędów szczególnie węgierki tworzą wiele nowych, długich pędów, które rosną pionowo ku górze. Można je prześwietlić, a jeśli w koronie jest miejsce, także odginać pod kątem 45°C w stosunku do przewodnika. W miarę starzenia się drzew korzystnie jest corocznie, choć umiarkowanie, prześwietlać koronę, odmładzać gałęzie, jak również skracać przewodnik. Dotyczy to zwłaszcza koron, w których jest drugie piętro. Gałęzie wyrastające w górnym piętrze utrudniają dostęp światła do wnętrza korony, skutkiem czego pędy owoconośne wyrastające na przewodniku są słabsze.