Nietoperz

Nietoperz

Nietoperze należą do ssaków latających. Cechą charakteryzującą nietoperza są duże skrzydła otoczone błoną, umożliwiające mu latanie. Szkielet tych skrzydeł jest niezwykle lekki, co również ułatwia przemieszczanie się. Jest wiele gatunków nietoperzy. Nietoperz gacek ma duże uszy, które jak sterowniki kierują lotem. Nietoperze mają wykształcony w mózgu zmysł pamięci przestrzennej umożliwiającej doskonałe zapamiętywanie terenu. Opanowały znajomość swojego terytorium do tego stopnia, że potrafią z pamięci omijać wysokie budynki. Robią to nawet przez pewien okres, gdy budynek już nie istnieje, bo został rozebrany. Ssaki te zamieszkują strychy, piwnice i jaskinie. Żywią się przeważnie owadami, niektóre owocami, a jeden z gatunków nietoperzy wypija krew z ofiar innych zwierząt. Często w wyniku wypicia krwi przez nietoperza, zwierzę słabnie, gdyż krew nie zostaje zahamowana. Zwierzę też może wykrwawić się na śmierć. Nietoperze śpią z głową skierowaną w dół, uczepiając się pazurkami o sufit pomieszczenia, w którym mieszkają. Żerują nocą, aż do świtu. Jesień i zimę przesypiają. Budzą się wiosną, kiedy słońce mocniej zaczyna przygrzewać.