Łabędź

Łabędź

Łabędzie to ptaki wodne. Charakteryzują się śnieżno-białym upierzeniem. Najbardziej popularnym łabędziem jest łabędź niemy. Ma czerwony dziób z czarnym wyrostkiem. Waży do 22kg. Rozpiętość jego skrzydeł osiąga przeszło 2m. Jest bardzo ciężkim ptakiem. Do lotu musi rozpędzić się po wodzie (startuje jak samolot). Ląduje też wyłącznie na wodzie. W szuwarach wód stojących samiec i samica budują gniazdo o średnicy 2m. Łabędzie łączą się w pary na całe życie. Wspólnie opiekują się młodymi. Odżywiają się ślimakami, drobnymi rybami, roślinami wodnymi. Szybko przywiązują się do człowieka i chętnie korzystają z jego pomocy w postaci odżywiania.