Pingwin

Pingwin

Pingwiny zamieszkują tereny Antarktydy, a także tereny, gdzie docierają zimne prądy morskie, a więc daleko wysunięte na południe części kontynentów: Afryka, Ameryka Południowa i Wyspy Galapagos. Pingwiny to ptaki nielotne, jednak bardzo dobrze przystosowane do mroźnych klimatów. Ich powierzchnia ciała jest pokryta piórami i tłuszczem. Skrzydła stały się doskonałymi wiosłami, zaś łapki sterownikami. Pingwiny żywią się rybami. Żyją stadnie. Gniazda budują na brzegu, układając je z kamieni. Są różne gatunki pingwinów. Najbardziej znany i największy to pingwin cesarski i pingwin Adeli.