Trawnik

Trawnik

Trawnik traktowany jest jak monokultura, mimo iż rosną na nim różne gatunki traw. Dobry trawnik powinien rosnąć na glebie dość mocno ubitej, co uzyskuje się specjalnymi zabiegami. Wprawdzie na luźnej glebie trawa będzie dobrze rosła, lecz nie można po niej chodzić, a tym bardziej kosić jej narzędziami. Chodzenie po takim trawniku mocno uszkadza rośliny, a przecież trawnik jest po to, aby po nim spacerować, chodzić, biegać. Musi więc mieć dość twarde podłoże, aby nie uległ zniszczeniu. Górna, ubita warstwa … Czytaj dalej

Zakładanie inspektu

W uprawie roślin w inspektach, tunelach foliowych, niskich namiotach i małych szklarniach istotną sprawą jest najlepsze ich wykorzystanie, gdyż są to urządzenia kosztowne. Umożliwiają jednak uprawę smacznych, a często bardzo delikatnych warzyw, o każdej porze roku.

W dużych zakładach ogrodniczych bardzo pracochłonne inspekty zakładane są coraz rzadziej, w małych ogrodach służą one nadal do produkcji rozsady oraz przechowywania warzyw w czasie zimy. W inspektach można też pędzić zimą korzenie cykorii, pietruszki lub szczypiorek. Wczesną wiosną w inspektach i niskich tunelach … Czytaj dalej

Składniki zmianowania

Składniki zmianowania

Istnieje specjalna dziedzina ekologii zajmująca się ilościowym i jakościowym składem roślinności w zależności od siedliska; zwana fitosocjologią. Na podstawie składu gatunkowego roślin żyjących na danym terenie można określić rodzaj gleby, stosunki wodne i warunki klimatyczne danego środowiska. Każdy użytek zielony składa się z traw, koniczyn i innych roślin zielnych, a lasy głównie z różnorodnych drzew i krzewów. Istnieje ścisła harmonia w życiu i rozwoju tych zespołów roślinnych. Część podziemna rośliny związana jest ściśle z glebą i z organizmami … Czytaj dalej

Parowanie

parowanie ziemiParowanie

Zupełnie inną formą zwalczania chwastów jest parowanie ziemi ogrodowej, pryzm kompostowych czy gleby na grządce. Metoda ta polega na doprowadzeniu do danego miejsca gorącej pary, wytworzonej w specjalnym agregacie parowym. Pod wpływem gorącej i wilgotnej pary giną nasiona chwastów. Inną ważną zaletą tej metody jest równoczesne zniszczenie różnych niepożądanych mieszkańców gleby, np. nicieni, grzybów i bakterii. Po opalaniu chwastów gazem powstaje w glebie nieszkodliwy dwutlenek węgla i woda, a po parowaniu nie ma żadnych pozostałości uciążliwych dla środowiska glebowego. … Czytaj dalej