Elementy uzbrojenia terenu

Elementami uzbrojenia terenu nazywamy przewody i instalacje znajdujące się pod powierzchnią gruntu. Są to przewody wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze i melioracyjne. Niektóre z …