Elementy uzbrojenia terenu

Elementami uzbrojenia terenu nazywamy przewody i instalacje znajdujące się pod powierzchnią gruntu. Są to przewody wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze i melioracyjne. Niektóre z tych przewodów mogą się znajdować na terenie przekazywanym do urządzania. Ich położenie powinno być uwidocznione na planach inwentaryzacyjnych .służących jako … Czytaj dalej