Mors

Mors

Morsy są zwierzętami chronionymi. Zamieszkują wody morza arktycznego, cieśninę Beringa, morze czukockie, północny Atlantyk i Pacyfik. Wielkość morsów zależy od rejonów występowania. Mają długie kły, pomarszczoną skórę i szczeciniaste, czułe wąsy, którymi lokalizują teren i rozpoznają inne morsy. Są niezwykle towarzyskie. Żyją w dużych koloniach, złożonych z samic i samców. Samce i samice nieco różnią się sposobem odżywiania. Morsy nie lubią przebywać na brzegach, gdyż obawiają się niedźwiedzi i wilków, które im zagrażają. Morsy jedzą małże, ślimaki, mięczaki, ale także ryby i młode foki. Rodzą małe morsy na lądzie. Do pół roku ssają mleko matki, a potem próbują spożywać mięczaki. Młode morsy pozostają pod opieką matki tak długo, aż nie urodzą się kolejne małe cielaczki. Morsy mają kły, które są tym dłuższe, im starszy jest osobnik. Kły występują u samców i u samic. Dużo morsów zostało wytępionych przez Eskimosów. Obecnie morsy są objęte ochrona. Morsy giną także zaatakowane przez niedźwiedzi i rekinów.