Örn

Örn

Örnar är enorma och ståtliga rovfåglar. De bor i polska berg och Masurien. De väger från 3 do 6kg. Vingbredden överstiger 2 m. De livnär sig på sämskkalvar, murmeldjur, möss, fåglar, fisk. De är lätta att känna igen i farten, gdyż ich flygningen är majestätisk lub zawieszone w powietrzu szukają zdobyczy.