Gräsmatta

Gräsmatta

Gräsmattan behandlas som en monokultur, trots att olika gräsarter växer på den. En bra gräsmatta bör växa i ganska kompakt jord, vilket uppnås genom speciella behandlingar. Visserligen kommer gräset att växa bra i lös jord, men kan inte gå vidare, mycket mindre klipp med sina verktyg. Att gå på en sådan gräsmatta skadar växterna allvarligt, ändå är gräsmattan där för det, att gå på den, gå, att springa. Så det måste ha en ganska hård yta, att det inte skulle förstöras. övre, det komprimerade jordskiktet får dock inte vara för tätt, ty gräset skulle drabbas av syrebrist. Optimal komprimeringsgrad, så att du kan gå på den här gröna mattan utan att lämna några spår, uppnås genom att rulla den med en rulle med en bredd 1 m och massa 125 kg. Det är också värt att lägga till, att du bara kan gå på gräsmattan efter regnet, när det är tillräckligt torrt.