Flerårig vinterträdgård

Flerårig vinterträdgård

Perioden från senhösten till tidig vår kan göras trevlig genom att odla vintergröna perenner, som förskönar trädgården vid denna tid på året. Det handlar inte om växter som tillhör en viss grupp. Detta gäller vintergröna växter, som, när de planteras bland andra växter, täcker hela blomsterbäddarna och i kombination med frost och snö skapar en viss vinterstämning. I klippträdgården är det tätt, det gröna locket bildar en dioecious meam (Antenn dioica), liknar Acaena buchunanii. På södra sidan kan du plantera krukmakshybrider (Helianthe-mamma hybridum) om de gula, röda och blå blommor, sedan ett vintergrönt plagg (Iberis sempervirens) - väldigt lövrik växt, om vita blommor, och en rosa blommande prick nejlika (Dianthus deltoi-des). Bland fältspat och grovbenade växter skapar många arter starka, täta mattor. Ett stort område kan täckas med timjan (Thymus praecox). Ekar intill stenar och stenar (Dryas x suendermanniij och hjärtformade lockar (Globularia cordifolia), stålfärg, skapa intryck av en alpinträdgård. Täta klumpar av köttiga löv bildar en hjärtformad pråm (Bergenia cordifolia). På torr och sandig mark, på en lätt skuggad plats och mellan kakel och stenar, hökmataren växer bra (Sagina subu-lata).

Skuggade platser under träd kan också planteras med vintergröna perenner, gräs eller ormbunkar. Ett exempel skulle vara marshmallow (Pachysandra terminalis), en växt med upprätta stjälkar och läderartade, smala löv, som efter några år bildar ett tätt lager på upp till 20 centimeter. I slutet av vintern ser hummusklumpar snygga ut. Också bland sedgarna finns arter, som tillsammans med den vanliga ormbunken (Lap podium vulgare) och plocka upp revben (Blechnum spikant) bilda ett dekorativt element i en vinterträdgård.

Vintergröna perenner
Periwinkle - Vinca minor
Bergenia sercowata - Bergenia cordifolia
Dębik - Dryas x suendermannii
Dziurawiec - Hypericum calycinum
Gęsiówka - arab
Karmnik ościsty - Sagina subulata
Gemensam Hooper - Asarum europaeum
Kosmatka - Luzula sp.
Hjärtformad curler - Globularia cordifolia
Thymus - Thymus praecox
Ożanka proper - Teucrium chamaedrys
Vanlig ormbunke - Polypodium vulgare
Podrzeń ribowiec - Blechnum spicanl
Posłonek - Helianthemum hybr.
Sedum - Sedum sp.
Skalnica - Saxifraga sp.
Turzyca - Carex
Evergreen plagg - Iberis sempervirens
Ukwap dwupienny - Antennaria dioica
Gemensam ring - Armeria maritima
Runianka - Pachysandra terminalis
Wave - Acaena buchananii