Ursprunget till odlade sorter

Ursprunget till odlade sorter

Grödorna som är inneboende i människor har blivit etablerade över hela världen. Vill bestämma ursprunget för en gröda, du måste hitta området, där dess förfäder finns i naturen.
När började dessa förhållanden undersökas, visade sig, att många vilda växande arter som utgör startformen för för närvarande odlade växter förekommer endast i vissa regioner på jorden. Dessa är bergiga områden med subtropiska och ekvatoriella regioner. På grund av den specifika terrängen och klimatförhållandena uppstod olika sorter av växter inom arten där, vilket gav människan möjlighet att välja den mest lämpliga sorten för honom, därför etablerades de första större växtodlingsområdena i dessa regioner. Dessa områden kallas växtgencentra eller centra för växtdiversitet. Människan har överfört grödor från dessa regioner till andra delar av världen på olika sätt. Det underlättades av invandringarna i befolkningen, utveckling av jordbearbetning, utvidgning av kommersiella relationer och framgång inom växtförädling.

tmp7ce-1