Odling i ett uppvärmt växthus

Odling i ett uppvärmt växthus

Det uppvärmda växthuset erbjuder ett obegränsat urval av så- och planteringsdatum. Det råder dock ingen tvekan, att egen produktion av sallad eller tomater till jul är olönsam.
I ett växthus är det särskilt viktigt att använda olika organiska ämnen, som gödsel, kompost, hornmåltid, vassa … Läs vidare

Odling året runt i folietunnel

Odling året runt i folietunnel.
Folietunneln ligger i mitten mellan ramen och växthuset. På grund av dess enkla och lätta konstruktion kan du bygga den själv. Vanligtvis värms inte tunnlar upp, eftersom uppvärmningskostnaderna inte kompenseras av tidigare eller större skördar. En bra skörd kan dock också erhållas i en ouppvärmd tunnel. PoniżejLäs vidare

Odling året runt – Inspekt

Höstgrödor i ramar kräver särskild vård, speciellt om växterna sås eller planteras under varma sommar- eller höstdagar. Fönstren ska sedan skuggas under de första dagarna, och vänja sedan långsamt de unga plantorna till värme och ljus. Morotfrön sådd för inspektion lämnas otäckta under hela vintern. … Läs vidare

Odling i ramar eller lågfolietält

I allmänhet kan tre sorters grönsaker odlas under skydd. Valet av sorter med kort odlingsperiod och gynnsamma förhållanden gör det möjligt att producera 4-5 arter under en säsong, och med koordinatodling kan antalet grönsaksarter ökas ännu mer. En korrekt utvald art för koordinatodling minskar inte bara tillväxten av ogräs, men också … Läs vidare

Upphöjd säng

förhöjd toppUpphöjd säng: a - ett lager av grenar och lemmar (25 centimeter), b - dubbla lager torv, c - växtrester (20 centimeter), d - ett lager av halvupplöst gödsel eller kompost (15 centimeter), e - täckning gjord av bördig trädgårdsmark (25 centimeter), f - vattenspår.

Som tidigare nämnts, växthögar påverkar … Läs vidare

Att lägga en grödorotation

Att lägga en grödorotation

Efter att ha lärt oss rotationsreglerna med hänsyn till kraven på de växter vi är intresserade av, vi kan räkna ut ordningen på växter på enskilda sängar. För detta bör du:
1) bestämma tillhörande särskilda grupper av alla grönsaksarter, som vi tänker odla (tabell A),
2) välja förgrödor, fånggrödor och fånggrödor anpassade till huvudgrödorna (tabell B1, B2 … Läs vidare