Odling året runt – Inspekt

Höstgrödor i ramar kräver särskild vård, speciellt om växterna sås eller planteras under varma sommar- eller höstdagar. Fönstren ska sedan skuggas under de första dagarna, a potem

Upphöjd säng

förhöjd toppUpphöjd säng: a - ett lager av grenar och lemmar (25 centimeter), b - dubbla lager torv, c - växtrester (20 centimeter), d - ett lager av halvupplöst gödsel eller kompost (15 centimeter),

Att lägga en grödorotation

Att lägga en grödorotation

Efter att ha lärt oss rotationsreglerna med hänsyn till kraven på de växter vi är intresserade av, vi kan räkna ut ordningen på växter på enskilda sängar. För detta bör du:
1) określić przynależność do poszczególnych grup wszystkich gatunków

Växterotation i biodynamiska grödor

Växterotation i biodynamiska grödor

För att lära dig mer om principerna för skörd och rot, och sedan praktiskt tillämpa dem, variation behövs, omfattande information. De viktigaste användbara delarna av vegetabiliska växter är rötterna, Uście, …