Beredning av kiseldioxid

Beredning av kiseldioxid

Tills bladen har formats, blommor och frukter, varje växt behöver mycket ljus och värme. Beredning av kiseldioxid på grund av innehållet av kisel, som att sända ljus, förbättrar intensiteten i livsprocesserna i växten. …

Cowboyförberedelse

Cowboyförberedelse

Matsmältningen av kon, det vill säga ett idisslare, är en komplex process. Matsmältningssystemet (mag och tarmar) detta djur har en kapacitet på ca. 200 l. Podczas przygotowywania preparatu następuje jak gdyby

torv

torv

Under de senaste decennierna har konsumtionen av torv ökat betydligt, inte bara inom blomsterodling för beredning av trädgårdsmark, men också i hushållen. Żeby móc lepiej ocenić argumenty „za” i „przeciw” stosowaniu

Rå kaliumsalter

Rå kaliumsalter

Det finns inga kaliumbrister i de tunga jordarna i Centraleuropa. Dessa jordar uppstod från fältspatternas vittring, miki i hornblendy, därför innehåller de mycket av detta element, który można udostępnić dla

Fosforyty

Fosforyty

Fosfater förekommer i jorden i mer eller mindre löslig form. Om fosfatinnehållet, t.ex.. i sandjord, den är liten eller de är för tätt anslutna, t.ex.. przy nadmiarze wapnia