Väggstänger

De grundläggande elementen i spaljéer och pergolaer är stolpar. Dessa kolumner bär inte bara vertikala belastningar, men också de krafter som verkar i horisontell riktning. Porastające pergole lub

Landskap av landet

I varje projekt behålls den befintliga konfigurationen (skulpturer) terrängen. Detta är inte alltid möjligt, eftersom det ofta är nödvändigt att anpassa befintlig topografi till projektets rumsliga och konstnärliga koncept. Zachowanie

Byggdokument

Grunden för påbörjandet av byggverksamheten är en order som entreprenören utfärdar till byggledaren. Beställningen innehåller följande data:
- konstruktionsnummer och namn,
— termin rozpoczęcia i

Förarbete

Små objekt i grönt område kan byggas med hjälp av de tekniska anläggningarna som finns i ett visst företag, rum, lager etc.. Större anläggningar kräver dock korrekt organisering av byggarbetsplatsen som består av:
— tymczasowym ogrodzeniu terenu