Rå kaliumsalter

Rå kaliumsalter

Det finns inga kaliumbrister i de tunga jordarna i Centraleuropa. Dessa jordar uppstod från fältspatternas vittring, miki i hornblendy, därför innehåller de mycket av detta element, som kan göras tillgängliga för växter genom lämpliga odlingsbehandlingar. På exemplet med fältspat, vilket innehåller 17% K2O, 18% Al2O3 i 64—65% SiO2, kan ses, vad är dess reserver. Trots detta lider växter mycket ofta av kaliumbrist i trädgårdsgrödor, särskilt där, där gödsel sällan befruktas och nästan ingen flytande gödsel används (1 m3 nötgödsel innehåller ca. 15 kg kalium). I trädgården kan denna brist enkelt korrigeras med kaliumrik träaska, som läggs till komposten eller sprids över markytan.

I kommersiell trädgårdsodling används klorfri kalimagnesi, vilket ingår 28% kalium och 9% magnezu w formie siarczanowej. Kalimagnezja nie jest obecnie produkowana w Polsce, och ett gödningsmedel med liknande effekt är kaliumsulfat innehållande ca. 50% K2O. Det mest ekonomiska sättet att använda detta gödselmedel är att lägga det till komposthögen, där den förvandlas till en form som är lätt smältbar för växter. Du bör inte lägga till mer än 10 kg in 1 m3 kompostu. Större doser kan störa nedbrytningsprocesserna av organiskt material.