Organiska gödningsmedelsblandningar

Organiska gödningsmedelsblandningar

Gödselmedel och ämnen som beskrivs ovan säljs sällan i en enhetlig och ren form. De säljs oftare i form av blandningar. Deras sammansättning utvecklades på grundval av många års forskning; detta för att ge jordorganismer organiska material i rätt proportioner, vilket bidrar till utvecklingen av en biologiskt frisk jord. Här uppmärksammas det korrekta förhållandet mellan makronäringsämnen, samt de specifika egenskaperna hos organiska material. Till exempel Oscoma Organic Fertilizer Blend – oprócz azotu, fosfor och en liten mängd kalium - innehåller många värdefulla mikronäringsämnen i organiska föreningar. Producenter försöker tillverka gödselmedel som är snabba och långsamma, beroende på graden av slipning av råmaterialet. Det påpekades när man diskuterade måltiden och hornflis. Vanligtvis kan en relativt långsam kurs av olika jordprocesser accelereras av dessa blandningar, t.ex.. nedbrytningsprocess av organiskt material. På 1 m3 kompost bör ges 5 – 10 kg av blandningen, täck sedan prismen med en presenning och låt den stå i två, tre veckor. Verkan av ett sådant substrat är mycket starkare, men det håller inte länge.