Markytor på idrottsplaner

Markytor, kallas ofta jord eller tröskgolv, de är mest användbara för idrottsplatser, som används för fritidsspel och för de flesta nöjesplatser. Lätt att göra markytor, till och med förbättrad och stabiliserad, och deras stora, användningsmotstånd är fördelar, som uppväger några av deras nackdelar.