Sätt att utföra jordarbeten, del 1

Jordarbeten består av många olika aktiviteter, varav de viktigaste är:
— odspajanie,
— załadunek,
— transport,
— wykonywanie nasypu,
— zagęszczanie,
— modelowanie i plantowanie.

Breakout kan göras på olika sätt, som anpassar sig till sin kategori och andra förhållanden. Manuell brytning med allmänt kända verktyg utförs endast i små områden eller på platser med begränsad tillgänglighet till maskiner. På grund av de höga kostnaderna för manuellt arbete, nästan alla jordarbeten, och så bryter ut, utförs vanligtvis med mekaniserade metoder med hjälp av lämpliga maskiner. Grunt lossning av markytan för att ta bort det bördiga skiktet kan vara (utförs med maskiner som används för. jordodling, t.ex.. kultivator. Innan du börjar arbeta med bulldozrar, skrapor, och ibland behövs även grävmaskiner i (ta bort jordens ytskikt under vissa förhållanden. Det krävs oftast av jord med hög sammanhållning, på platser med hög koncentration, t.ex.. av fordon eller lagrade material. Förstärkta ytor kräver också avskiljning. Strippare används ofta för detta ändamål.

Lastning av jord utförs ofta som en separat aktivitet. Grävmaskinens arbete varierar oftast samtidigt med att marken lossas. Om den skakade jorden ska transporteras över längre sträckor, den lastas på olika fordon, oftast tippvagnar. Om schaktare och skrapor däremot används för att flytta marken över korta sträckor, belastningen reduceras till att skrapa den lossade jorden på plogskäret eller till en låda placerad bakom plogskäret.