Hårda banor

Hårda ytor, särskilt oberikat, så grus och krossad sten, gjorda för speländamål, de har mycket liknande externa egenskaper som markytor. De överträffar dem med lättare intag och utsläpp av överflödigt regnvatten. Dessa trottoarers ytskikt bör inte vara gjorda av skarpa aggregat, som krossad sten och kilar, orsakar nedskärningar, i fall. Därför är naturliga aggregat bättre för detta ändamål, som grus och sand sorteras. Dammmaterial bör också undvikas, som lersand och aggregat gjorda av lätt bärbara stenar. Granulerade aggregat gjorda av klinkerstenar används för att bygga det översta lagret av tennisbanor, som ger den karakteristiska färgen.

Betongbeläggningsplattor kan användas för vissa nöjespel. Brädorna ska vara av god kvalitet med en plan och slät yta och försiktigt anordnade i ett plan utan att skjuta ut eller sänka kanterna.