Landskap av landet

I varje projekt behålls den befintliga konfigurationen (skulpturer) terrängen. Detta är inte alltid möjligt, eftersom det ofta är nödvändigt att anpassa befintlig topografi till projektets rumsliga och konstnärliga koncept. Desto svårare är det att behålla den befintliga ytkonfigurationen, desto rikare är programmet för objektet under uppbyggnad och desto rikare lättnad av ett visst område. Nödvändiga förändringar införs genom att sänka eller höja olika delar av den framtida anläggningens område. För detta ändamål utförs utgrävningar på vissa platser, och vallar i andra. Dessa verk kallas jordarbeten. Arbeten relaterade till utförandet av utgrävningar för byggnader, dyr, grunden för element av trädgårdsarkitektur, etc.. ingår ofta inte i jordarbeten.
Förändringar i topografin är utformade med hänsyn till deras plastiska och sammansatta värden, med tanke på, att markarbetena bör leda till föremålets rumsliga och plastiska anrikning. Som ett resultat av byggandet av vallar kan dominerande kullar skapas, synpunkter, terrasser, sluttningar och väggar, kälke och skidbackar, sightseeing täcker, vindtät, akustisk, etc.. Grävning utförs ofta för bildning, utvidga eller fördjupa vattenreservoarer. Förekomsten av höjdskillnader bidrar alltid till en bättre visning av det dekorativa värdet av olika växtarrangemang.