PLATSFÖRBEREDELSE FÖR JORDVERK, del 2

Under vallar med platt yta bör den inte lämnas för kompakt (ogenomsläpplig) markyta, eftersom regnvatten kan kvarstå länge på dessa platser, och detta kan i sin tur hindra den normala utvecklingen av vegetationen. Alltför kompakterade jordar och olika ogenomträngliga lager i undergrunden kan förhindra kapillär utsläpp av grundvatten.

På utgrävningsplatserna är det nödvändigt att ta bort föroreningar från lagret av bördig jord som ska skyddas och skyddas, samt alla hinder., som gamla stiftelser, vänstra stolpar, stammar på borttagna träd, vilket kan hindra fordonens rörelse och utrustningen eller kan skada dem.

Alla typer av kablar och installationer på grunda djup kräver extremt noggrant skydd på platsen. De platser där dessa enheter finns bör vara ordentligt säkrade och markerade.

Trädvegetation som förekommer i ett visst område, som ska hållas, den ska också skyddas mot mekanisk skada. Trädstammar ska täckas med halm eller en mjuk trasa, sedan plankor och bundna med tråd. Att förpacka trädstammar endast med halmmattor skyddar dem inte mot mekaniska skador. Överhängande grenar under höjden på rörlig utrustning och fordon bör lyftas, om möjligt, genom att bindas eller stödjas. Borttagning av sådana grenar förvränger ofta trädets krona och bör inte tillåtas.