Lekplatsytor

De avgörande förutsättningarna för att välja en yta för en viss typ av spel är:
- säkerhet vid fall (jämnhet krävs, flexibilitet, och jämn mjukhet),
- risken för plötsliga förändringar i hastighet och riktning (hög vidhäftning krävs)
- möjligheten att studsa eller rulla bollen (jämnhet krävs, hårdhet).

Dessutom krävs en yta på spelplanen:
- motståndskraft mot intensiv användning,
- möjlighet att använda oavsett väderförhållanden,
- hållbarhet,
- låga kostnader för konstruktion och underhåll.

Dessa villkor är svåra att uppfylla helt i förhållande till planen för bara ett spel, och ju mer är det omöjligt att skapa en planyta som uppfyller kraven för olika spel., och därför universell. Applicerade gräsytor, grundvatten (jordnötter), olika typer av hårda och speciella, dvs främst av plast, har mycket olika egenskaper och motsvarar i olika utsträckning de ovannämnda spisarna.