Delar av verktyg

Elementen i verktygen är kablar och installationer som ligger under markytan. Dessa är vattenledningar, avloppsnät, elektrisk, telekommunikation, gas, uppvärmning och dränering. Några av dessa kablar kan vara i det område som ges till enheten. Deras plats bör visas på inventeringsplanerna, som fungerar som geodetiska baser för utvecklingen av projektet och på anläggningens tekniska design.. Andra vapen kan utformas, det ska göras och bör också presenteras tydligt i det tekniska projektet. Projicerade nätverk, t.ex.. elektrisk, de kan vara grenar av befintliga nätverk. Några befintliga installationer, smp. transitvattenrör, kan inte användas för att träna det lokala vattenförsörjningsnätet. Beslut i detta avseende fattas av anställda av dessa specialiteter; de anförtrotts också att förbereda installationsdesigner.

För trädgårdsmästaren av gröna utrymmen- att veta var kablarna går är mycket viktigt. Under jordarbeten, speciellt när du ändrar terrängens höjd, det kan finnas risk för förstörelse eller skada på kabeln. Högspänningskablar kan äventyra livet för arbetare som utför arbetena. Av dessa skäl är exakt märkning av dessa platser nödvändigt.