Förarbete

Små objekt i grönt område kan byggas med hjälp av de tekniska anläggningarna som finns i ett visst företag, rum, lager etc.. Större anläggningar kräver dock korrekt organisering av byggarbetsplatsen som består av:
— tymczasowym ogrodzeniu terenu składowania materiałów, nytta och administrativa lokaler,
— ustawieniu lub wybudowaniu tymczasowych pomieszczeń na maszyny, enheter, liten verkstad etc.,
— ustawieniu lub wybudowaniu pomieszczeń dla pracowników,.
— wykonaniu tymczasowej instalacji wodociągowej, elektricitet;
— wykonaniu niezbędnych urządzeń sanitarnych.

Rummets storlek kan variera. Det finns små områden för arbeten, inte så långt från huvudbaserna, lager etc.. det räcker vanligtvis att inrätta specialtransporterbara baracker, tjänar som rum för anställda, verktygsmagasin etc..
Den utvecklade byggarbetsplatsen kan användas av ledningen för att genomföra andra byggarbetsplatser. Detta är viktigt med tanke på detta, att byggnadskostnaderna bärs av entreprenören.
Metoden för utveckling av byggarbetsplatsen bör uppfylla arbetsmiljöföreskrifterna.

Uppdragsgivaren är skyldig att förse entreprenören med byggarbetsplatsen i storlek och skick som möjliggör påbörjande och utförande av de anförtrodda arbetena. Datumet för överlämnande av konstruktion anges i kontraktet. Marken kan delvis doneras, om det har fastställts i avtalet. Innan arbetet påbörjas är uppdragsgivaren skyldig att utföra följande aktiviteter för egen räkning:
— wyznaczyć w terenie w uzgodnionym terminie w sposób trwały główne linie pomiarowe, objektaxlar, bygglinjer, nödvändiga höjder etc.,
— założyć i zabezpieczyć na potrzeby wykonawcy stałe punkty niwelacyjne (repery).

Dessutom är kunden skyldig att ge entreprenören en markutvecklingsplan, dvs underjordiska enheter som finns i detta område, Till exempel: vatten rör, avloppsnät, el, etc..

Innan ledningsarbetet påbörjas är det nödvändigt att definiera uppgifter och ansvarsområden och deras fördelning mellan enskilda arbetare. Innan byggnadsarbeten påbörjas bör chefen för detta ändamål bekanta personalen med anläggningens design, diskutera typ och omfattning av arbeten, nuvarande tidsfrister etc.. Byggchefen ansvarar för uppdelningen och förloppet av de utförda arbetena. Enligt denna division bör alla anställda sedan få detaljerade instruktioner, samt bör kontrolleras, om det anförtrotna arbetet utförs korrekt.
Innan arbetet påbörjas är anläggningschefen skyldig att se till, att det på en synlig plats vid ingången till byggarbetsplatsen finns en informationstavla med nödvändig information på byggarbetsplatsen, bestäms av relevanta föreskrifter.