Stork

Stork

Storkar är ovanliga fåglar. De tillhör gruppen vadarfåglar. Deras ben är långa anpassade till detta och deras fingrar är något täckta med en liten hinna. Storkar är starka fåglar. De väger från 2 gör 5 kg. Rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2m. De kan korsa stora landområden. De kommer alltid tillbaka till landet på våren, i mars för att vara exakt. Först kommer hanarna till landet, att renovera bon, som består av grenar. Gniazdo bocianów jest tak duże, att ofta andra småfåglar slår sig ner i dess springor. Storkens ägg är vita. Föräldrar skyddar äggen och kycklingarna väl. De skyddar dem från solen med sina vingar, de dricker vattnet som kommer i näbben och de äter. Storkar livnär sig på grodor, pasikonikami, möss, kretami, a także małymi zajączkami. Enligt övertygelser, storkar är fåglar som ger lycka.