torv

torv

Under de senaste decennierna har konsumtionen av torv ökat betydligt, inte bara inom blomsterodling för beredning av trädgårdsmark, men också i hushållen. Żeby móc lepiej ocenić

Rå kaliumsalter

Rå kaliumsalter

Det finns inga kaliumbrister i de tunga jordarna i Centraleuropa. Dessa jordar uppstod från fältspatternas vittring, miki i hornblendy, därför innehåller de mycket av detta element, który można udostępnić dla

Fosforyty

Fosforyty

Fosfater förekommer i jorden i mer eller mindre löslig form. Om fosfatinnehållet, t.ex.. i sandjord, den är liten eller de är för tätt anslutna, t.ex.. przy nadmiarze wapnia

Alger kalk

Alger kalk

På den franska Atlantkusten, i Bretagne och Normandie, stora kalkstensrev har bildats under årtusenden. De skapades från thallusen av den röda algen Lithotamnium calcareum, övermättad med kalciumföreningar, w wodzie

Basaltmjöl

Basaltmjöl

När började granitmjöl användas i trädgårdsodlingen, gnejsu, porfiru, dolomit, marmel och gips, de blev intresserade av deras kemiska sammansättning. Det gällde främst marmel och gips. Margiel łatwo

Lermineraler

Lermineraler

Kapitlet om jord diskuterar processen med bergsvittring fram till bildandet av silikater, oxider och lösliga salter. Sekundära lermineraler bildas av dessa baskomponenter, som kaolinit, illit i