Slimáky

Slimáky

Existuje veľa druhov slimákov, pre neodborníka niekedy ťažké odlíšiť. Slimáky (Gastropoda), vedľa hlavonožcov a lastúrnikov, patria k mäkkýšom (Mäkkýš).
W ogrodzie spotyka się