Slimáky

Slimáky

Existuje veľa druhov slimákov, pre neodborníka niekedy ťažké odlíšiť. Slimáky (Gastropoda), vedľa hlavonožcov a lastúrnikov, patria k mäkkýšom (Mäkkýš).
V záhrade môžete vidieť nahých slimákov a ulitníkov. Sú rozšírené v celej strednej Európe. Ze ślimaków mających muszlę najbardziej znany jestCzytaj dalej