Pôvod pestovaných odrôd

Pôvod pestovaných odrôd

Plodiny obsiahnuté v človeku sa udomácnili na celom svete. Chcú určiť pôvod plodiny, musíte nájsť oblasť, kde sa jeho predkovia nachádzajú vo voľnej prírode.
Kedy sa tieto vzťahy začali skúmať, ukázalo sa, početné divo rastúce druhy, ktoré tvoria východiskovú formu v súčasnosti pestovaných rastlín, sa vyskytujú iba v určitých oblastiach našej planéty. Ide o horské oblasti subtropických a rovníkových oblastí. Vďaka špecifickým terénnym a klimatickým podmienkam sa tam v rámci druhu vyskytli rôzne odrody rastlín, čo dalo človeku príležitosť zvoliť si pre neho najvhodnejšiu odrodu, v týchto regiónoch preto vznikli prvé väčšie plochy na pestovanie rastlín. Tieto oblasti sa nazývajú centrá rastlinných génov alebo centrá rozmanitosti rastlín. Človek prenášal plodiny z týchto regiónov do iných častí sveta rôznymi spôsobmi. Uľahčila to migrácia ľudí, rozvoj obrábania pôdy, rozšírenie obchodných vzťahov a úspech v oblasti šľachtenia rastlín.

tmp7ce-1