Príprava oxidu kremičitého

Príprava oxidu kremičitého

Na tvorbu listov, kvety a plody, každá rastlina potrebuje veľa svetla a tepla. Príprava oxidu kremičitého vďaka obsahu kremíka, ktorý akoby prepúšťal svetlo, zvyšuje intenzitu životných procesov v rastline. …

Príprava na kovboja

Príprava na kovboja

Trávenie potravy kravou, teda prežúvavce, je zložitý proces. Tráviaci trakt (žalúdok a črevá) toto zviera má kapacitu cca 200 l. Podczas przygotowywania preparatu następuje jak gdyby

rašelina

rašelina

V posledných desaťročiach sa výrazne zvýšila spotreba rašeliny, a to nielen v kvetinárstve na prípravu záhradnej pôdy, ale aj v domácnostiach. Żeby móc lepiej ocenić argumenty „za” i „przeciw” stosowaniu

Surové draselné soli

Surové draselné soli

V ťažkých pôdach strednej Európy nie je nedostatok draslíka. Tieto pôdy vznikli zvetrávaním živcov, miki i hornblendy, preto obsahujú veľa tohto prvku, który można udostępnić dla

Fosforyty

Fosforyty

Fosfáty sa vyskytujú v pôde vo viac alebo menej rozpustnej forme. Ak je obsah fosfátov, napr.. v piesočnatej pôde, je malý alebo sú príliš tesne spojené, napr.. przy nadmiarze wapnia