Stenové tyče

Základným prvkom treláží a pergol sú stĺpy. Tieto stĺpy nesú nielen vertikálne zaťaženie, ale aj sily pôsobiace v horizontálnom smere. Porastające pergole lub

Druhy zbraní

Vodné trubky. Rúry na dodávku vody sú vyrobené z tlakových liatinových rúr, pozinkovaná oceľ alebo obojstranne pokrytá bitúmenom, azbestocementový a plastový ponor. Przewody wodociągowe stale czynne są ułożone

Prípravné práce

Malé zelené plochy je možné budovať pomocou technického vybavenia existujúceho v danom podniku, miestnosti, sklady a pod.. Väčšie zariadenia si však vyžadujú náležitú organizáciu staveniska, ktoré spočíva v:
— tymczasowym ogrodzeniu terenu