OCHRANA KRÁSNEJ POVRCHOVEJ VRSTVY ​​časť 2

Vozidlá by nemali mať povolené jazdiť na horné povrchy hromady. Povrch zásob by mal byť počas doby skladovania chránený pred napadnutím burinou.

Miesta na ukladanie úrodnej pôdy by mali byť označené na miestach, ktoré nie sú príliš vzdialené od pracoviska, ale nie sú ovplyvnené zmenami výšky. Neukladajte hromady do blízkosti výkopov alebo okrajov svahov, ktorý ich môže ohroziť zosuvom pôdy.

Ak sú na teréne zemných prác trávnaté plochy s kvalitným trávnikom, mal by byť odstránený, ak je to možné použiť. Pred odstránením trávnika by mala byť tráva pokosená čo najnižšie. Najlepšie je premiestniť trávnik a umiestniť ho čerstvý, bez pravidelného skladovania, ktorá je namáhavá a môže spôsobiť vysušenie alebo pokrčenie. Trávnik je možné vybrať a uložiť zvinutý alebo do štvorcových panelov na jeho boku 30 alebo 40 cm. Trávnik je položený na plocho na hromadách s asi tuctom vrstiev trávy až po trávu, Skladovacie obdobie nemôže byť príliš dlhé a nemalo by presiahnuť niekoľko až niekoľko dní, v závislosti od poveternostných podmienok. Najnepriaznivejšími podmienkami na skladovanie sú vysoké teploty vzduchu a vysoká vlhkosť trávnika.