Tvrdé povrchy kurtov

Tvrdé povrchy, hlavne neobohatene, takže štrk a drvený kameň, vyrobené pre účely hier, majú veľmi podobné vonkajšie vlastnosti ako povrchy zeme. Prekonávajú ich ľahším príjmom a odtokom prebytočnej dažďovej vody. Povrchová vrstva týchto chodníkov by nemala byť tvorená ostrými kamenivami, ako drvený kameň a kliny, spôsobujúce škrty, pri pádoch. Preto sú na tento účel lepšie prírodné agregáty, ako triedený štrk a piesok. Mali by ste sa tiež vyhnúť prachovým materiálom, ako ílovité piesky a kamenivo vyrobené z ľahko nositeľných kameňov. Granulované kamenivo zo slínkových tehál sa používa na stavbu vrchnej vrstvy tenisových kurtov, ktoré dávajú charakteristickú farbu.

Na niektoré zábavné hry možno použiť povrchy z betónových dlažobných dosiek. Dosky by mali byť dobrej kvality s rovným a hladkým povrchom a starostlivo usporiadané do jednej roviny bez vyčnievajúcich alebo znižujúcich okrajov.