Prvky inžinierskych sietí

Prvkami inžinierskych sietí sú káble a inštalácie umiestnené pod povrchom zeme. Toto sú vodovodné potrubia, kanalizácia, elektrický, telekomunikácie, plyn, kúrenie a odvodnenie. Niektoré z týchto káblov sa môžu nachádzať v oblasti vyhradenej pre zariadenie. Ich umiestnenie by malo byť uvedené v inventárnych plánoch, ktoré slúžia ako geodetické podklady pre vypracovanie projektu a na technických návrhoch zariadenia.. Môžu byť skonštruované aj ďalšie zbrane, ktoré sa majú vykonať a mali by byť tiež zreteľne uvedené na technickom projekte. Projektované siete, napr.. elektrický, môžu to byť pobočky existujúcich sietí. Niektoré existujúce inštalácie, t.t.. tranzitná vodná fajka, nemožno použiť na školenie miestnej vodovodnej siete. V tejto súvislosti rozhodujú zamestnanci týchto špecializácií; sú tiež poverení prípravou návrhov inštalácií.

Pre záhradníka zelených plôch- znalosť miesta vedenia káblov je veľmi dôležitá. Počas zemných prác, najmä pri zmene výšky terénu, môže existovať riziko zničenia alebo poškodenia kábla. Káble vysokého napätia môžu ohroziť život pracovníkov pri vykonávaní prác. Z týchto dôvodov je potrebné počas prác presne označiť tieto miesta.