Povrchy športovísk

Pozemné povrchy, často nazývané zem alebo mláčky, sú najužitočnejšie pre športové ihriská, ktoré sa používajú na rekreačné hry a na väčšinu ihrísk zábavných hier. Ľahkosť vytvárania brúsených povrchov, dokonca vylepšené a stabilizované, a ich veľké, odolnosť voči použitiu sú výhody, ktoré prevažujú nad ich nevýhodami.