Povrchy detských ihrísk

Podmienky, ktoré určujú výber povrchu pre konkrétny typ hry, sú:
- bezpečnosť pri pádoch (hladkosť požadovaná, flexibilita, a dokonca mäkkosť),
- možnosť náhlych zmien rýchlosti a smeru (je potrebná vysoká priľnavosť)
- možnosť odrážania alebo odvaľovania lopty (hladkosť požadovaná, tvrdosť).

Ďalej je potrebný povrch hracích polí:
- odolnosť voči intenzívnemu používaniu,
- možnosť použitia bez ohľadu na poveternostné podmienky,
- trvanlivosť,
- nízke náklady na stavbu a údržbu.

Tieto podmienky je ťažké splniť vo vzťahu k ihrisku iba pre jednu hru, a tým viac je nemožné vytvoriť povrch ihriska, ktorý spĺňa požiadavky rôznych hier., a teda univerzálny. Aplikované trávnaté povrchy, podzemná voda (arašidy), rôzne druhy tvrdých a špeciálnych, hlavne z plastov, majú veľmi odlišné vlastnosti a zodpovedajú v rôznej miere vyššie uvedeným sporákom.