OZNAČENIE ZEMNÝCH PRÁC

Pred začatím zemných prác v danom území je potrebné správne vyznačiť priestor budúcich výkopov a násypov, označenie charakteristických bodov a špecifikácia navrhnutých súradníc. Charakteristické miesta sú označené umiestnením kolíkov, ktoré definujú situáciu, konštrukčná výška atď.. Ak kôl označuje bod v spodnej časti zákopu alebo poskytuje ďalšie dôležité označenia poľa, potom je vedľa neho umiestnený ďalší povolaný svedok, spravidla s dostatočne hladkým povrchom, na ktorých sú uvedené potrebné označenia (ordináty, vzdialenosti, svahy atď.). Z dôvodu požadovanej viditeľnosti všetkých označení v teréne sú natreté bielou farbou. Označenia týkajúce sa prác sa môžu meniť spolu s priebehom prác.