Tučniak

Tučniak

Tučniaky žijú v Antarktíde, ako aj dôvody, kam siahajú studené morské prúdy, teda najjužnejšie časti kontinentov: Afrike, Ameryka Południowa i Wyspy Galapagos. Tučniaky sú nelietavé vtáky, veľmi dobre sa však prispôsobuje mrazivému podnebiu. Povrch ich tela je pokrytý perie a tuk. Skrzydła stały się doskonałymi wiosłami, a labky vodičov. Tučniaky jedia ryby. Žijú v skupinách. Hniezda si stavajú na brehu, ich ukladanie kameňmi. Są różne gatunki pingwinów. Najznámejšie a najväčšie sú tučniaky cisárske a tučniaky Adelie.