Ďateľ

Ďateľ

Ďateľ obýva takmer celú zemeguľu. Okrem ďalekého severu, Antarktída a niektoré oceánske ostrovy. Žijú iba na stromoch, presnejšie, malé priehlbiny sú ich príbytkom. Živia sa kôrovcami a iným hmyzom, larvy, ktoré žijú hlboko v stromoch. Tomu sú prispôsobené ich dlhy, silný zobák, ktoré lámu kôru stromov a dlhy, lepkavý język zakończony haczykiem, ktorý umožňuje vytiahnuť hmyz z hĺbky stromu. Ďateľ je pod ochranou. Bywa często nazywany stromový lekár, keďže čistí lesné plochy proti zamoreniu škodcami.