Prvky inžinierskych sietí

Prvkami inžinierskych sietí sú káble a inštalácie umiestnené pod povrchom zeme. Toto sú vodovodné potrubia, kanalizácia, elektrický, telekomunikácie, plyn, kúrenie a odvodnenie. Niektoré z týchto káblov sa môžu nachádzať v oblasti vyhradenej pre zariadenie. Ich położenie powinno być uwidocznione na planach inwentaryzacyjnych .służących jakoCzytaj dalej